Запобігання шахрайству

Затверджено Правлінням ГО “Асоціація туризму

та гостинності Західної Черкащини”

10 травня 2019 року

ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ
ГО “Асоціація туризму та гостинності Західної Черкащини”

Мета

ГО “Асоціація туризму та гостинності Західної Черкащини” (надалі – “Асоціація”) дотримується високих юридичних та етичних стандартів. Очікується, що всі співробітники, а також консультанти, підрядники, партнерські організації та будь-які інші сторони, які мають фінансові або довірчі відносини з Асоціацією, поділяють це зобов’язання. Метою цієї Політики є визначення політики Асоціації щодо запобігання та виявлення шахрайства, а також процедур, яких необхідно дотримуватися, якщо виявлено або підозрюється шахрайство. Кожен інцидент шахрайства буде розглядатися з нульовою толерантністю.

Визначення

Незважаючи на те, що Кримінальний кодекс України передбачає чітке визначення шахрайства, у державному та благодійному секторах цей термін використовується для опису таких дій, як обман, хабарництво, підробка, здирництво, корупція, крадіжка, змова, привласнення та приховування майна та інтелектуальної власності. Для цієї політики шахрайство може бути визначене як омана з метою отримання несправедливої або незаконної фінансової вигоди або іншої несправедливої вигоди. Проте обман, який не має наміру отримувати несправедливу вигоду або прибуток, суперечить принципу цілісності і є порушенням Етичного кодексу.

Політика

Шахрайство будь-якого типу являє загрозу доброму імені Асоціації і коштів, за які вона відповідає. Отже, Асоціація прагне усунути будь-які шахрайські дії в організації та в її партнерів, а також до ретельного розслідування таких випадків.

Політика Асоціації полягає у підвищенні обізнаності персоналу щодо ризику шахрайства, встановленні та підтримці контролю, спрямованого на запобігання та виявлення шахрайства, та вжиття ефективних заходів у разі виявлення або підозри шахрайства.

Асоціація вважає, що обов’язок усіх працівників завжди бути чесними у будь-який час, а також повідомляти про будь-яку підозру на шахрайство без затримки. Тож політика Асоціації, якої суворо дотримуються, є такою, що жоден працівник не постраждає будь-яким чином внаслідок звітування про сумніви.

Відповідальність керівних органів Асоціації

Правління Асоціації відповідає за виявлення основних ризиків для Асоціації, а також за забезпечення належних систем, процедур та контролю. Такі системи та засоби контролю повинні зменшити ймовірність виникнення шахрайства, а подальші процедури повинні відобразити рішучу реакцію Асоціації на підозри або фактичне шахрайство.

Відповідальність співробітників Асоціації

Голова за підтримки членів Праління (директорів) несе відповідальність за повсякденне управління Асоціації, а отже, за підтримання систем та контролю, спрямованих на мінімізацію випадків шахрайства в організації.

Всі директори відповідають за забезпечення того, щоб через систему лінійного управління співробітники були обізнані про ризики шахрайства, знайомі з типом неправомірних дій, які, можливо, очікуються в межах своїх зон відповідальності, та попередженням про будь-які ознаки порушень. Аналогічно, директори та лінійні менеджери несуть відповідальність за дотримання працівниками систем, створених для запобігання та виявлення шахрайської діяльності.

Всі працівники зобов’язані постійно і чесно діяти і повідомляти про будь-які підозри на порушення без затримки.

Відповідальність усіх суб-грантоотримувачів Асоціації

Асоціація заохочує всіх суб-грантоотримувачів мати власну політику боротьби з шахрайством. Будь-який суб-грантоотримувач без такої політики може, як альтернативу, адаптувати Політику Асоціації. Положення, що стосується питань боротьби з шахрайством, є частиною всіх грантових угод між Асоціацією  та його суб-грантоотримувачами.

Порядок повідомлення про підозру на шахрайство – Асоціація

Співробітник, який стурбований діями колеги або колег і підозрює, що шахрайство було вчинено або заплановано, не повинен давати підозрюваному жодного уявлення про його підозри, оскільки це може поставити під загрозу будь-яке розслідування. Інформація про шахрайство повинна бути негайно надана працівником керівництву у відповідності до Політики.

Порядок повідомлення про підозру на шахрайство – суб-грантоотримувачі Асоціації

Співробітник Асоціації, який стурбований діями суб-грантоотримувачів, в першу чергу повинен повідомити про свої занепокоєння керівництво Асоціації.

Процедура реагування на всі повідомлення про підозри шахрайства

Якщо відповідальний службовець приходить до висновку, що твердження мають суттєве значення, слід розпочати розслідування. Посадова особа відповідає за визначення характеру будь-якого такого розслідування, яке повинно відповідати процедурам внутрішнього розслідування Асоціації.

Таке розслідування має на меті встановити ступінь шахрайства, визначити особу, яка вчинила злочин, та визначити, чи беруть у злочині участь інші особи. Воно також розглядатиме питання про те, чи шахрайство було здійснено через відсутність адекватних систем та внутрішнього контролю, або виникла проблема через нездатність забезпечити відповідність існуючим вимогам.

Дисциплінарне стягнення, адміністративний захід

Недотримання існуючих вимог може бути свідченням недбалості з боку керівництва, і відповідальні піддаватимуться належному дисциплінарному покаранню. Серйозна недбалість з боку будь-якого керівника або працівника буде вважатися підставою для звільнення відповідно до Закону України про працю.

Політика Асоціації є такою, що про всі випадки підозри шахрайства надсилається повідомлення відповідним правоохоронним органам, які, можливо, захочуть провести необхідне провадження. У виняткових випадках Президент може вирішити не повідомляти про це в поліцію, де, наприклад, такий звіт може потенційно призвести до порушення прав людини через політичне середовище в цій країні. Незалежно від того, чи буде передано справу до поліції, чи ні, проти відповідного працівника буде вжито дисциплінарних заходів, які можуть призвести до звільнення.

Порушення, яке трактується як необґрунтований та шкідливий намір, може вважатися актом грубих порушень з боку зацікавленого працівника. Дисциплінарні дії, які можуть призвести до звільнення, будуть вжиті проти будь-якого працівника, який робить таке порушення.